Tisdagsmötena inställda!!

30. Mar, 2020

Tisdagsmötena inställda!!

Styrelsen har beslutat att tisdagsmötena tills vidare ställs in med hänsyn till risk för smittspridning (Corona) och i enlighet med myndigheternas rekommendationer att undvika ej nödvändiga möten. Vi återkommer när situationen bedöms vara under kontroll.

Vårprogram 2020

Väddö Poststation, Långfredagen 1945. Postmästare Englund och "Post Ebba"

7/1               Programöversikt, liten frågesport med vinster

21/1             ”Tidiga Östhammarsstämplar” (Bosse Eriksson)

 4/2              ”Svensk militärpost” (Jan-Ove Brandt)

18/2             ”Slania - inte bara frimärksgravör” (Sune Alm)

3/3               Årsmöte, närvarolotteri, auktion

17/3             ”Ryska härjningar i Roslagen 1719” (Karl-Fredrik Ingemarsson)

31/3             Större auktion

7/4               ”Danska nummerstämplar” (Arne Forssén)

28/4             ”Finland under två världskrig” (Pentti Kölhi)

9/5 prel      Terminsavslutning, Ålandsresa med särskilt program

 

OBS! Vid varje möte klubbauktion.

Samling i klubblokalen på Vegagatan 15B kl 18.30, möte från kl 19.00, tid för filatelistiska inlägg samt kaffe med kaka.

Klubbauktion: inlämning före 18.30. Större auktion: inlämning senast 24/3, visning auktionsdagen från kl 18.00.

 

Välkomna / Styrelsen