Vill du värdera dina frimärken/samling eller har andra frågor kontakta
ordförande: Pentti Kölhi. 070-496 92 73 mejl: penttikolhi@gmail.com