Senaste Nytt

17. Feb, 2021

VÅRENS KLUBBMÖTEN INSTÄLLDA TILLS VIDARE!!!

Vi skjuter på klubbmöten tills vidare, vilket i praktiken kan bli hela våren.
Vad gäller ev. årsmöte, ber vi att få återkomma.

Styrelsen

Vårprogram 2021

 

 

Vi skjuter på klubbmöten tills vidare. 

För att kunna utnyttja dagsljuset börjar vi det mötet kl 12 och håller på till senast kl 15. Fortsatta mötesdagar blir 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5 och 25/5. Årsstämman förläggs till 30/3 och vår lite större auktion till 27/4. Vi tar ställning till en eventuell våravslutningsresa senare.

 

Mötesplaneringen är preliminär och kan påverkas av restriktioner till följd att av Covid-19 utvecklingen. Men vi hoppas att vi under året 2021 åter kan återuppta våra sammankomster med diskussioner och utbyte av erfarenheter kring vårt gemensamma filatelistiska intresseområde.