Höstprogram 2022

 

6/9               Programöversikt, frågesport, auktion

20/9             Diskussion kring samlarområden, auktion

 4/10            Föredrag ”Falskt eller äkta inom filatelin” (Mats Söderberg), auktion

9/10             Norrtäljemässan, liten utställning

18/10          Föredrag ”Det äldre Norrtälje i bild” (Bengt Eriksson), auktion

1/11             Större auktion

15/11          Föredrag ”Utvecklingen av vykort och vykortssamlande” (Göran Heijtz), auktion

29/11          Föredrag ”Det äldsta Norrtälje – fornlämningar - dåtidens kommunikationsmedel” (Carina Hagström Andersson), auktion

13/12          Julavslutning, frågesport, auktion, kortare föredrag: ”Vad ett brev kan berätta – brev till en terrorist??” (Pentti Kölhi)

 

Vid varje möte: samling i lokal på ABF Norrtälje kl 18.30, möte från kl 19.00; tid för filatelistiska inlägg, kaffe med kaka.

Auktion: inlämning före 18.30. Större auktion: inlämning senast 28/10, visning auktionsdagen från kl 18.00

Välkomna / Styrelsen

Programmet genomförs i samarbete med ABF Norrtälje