Utanbro (f Bergshamra)

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 31 maj 1947.              
Benämndes Bergshamra till och med 31 augusti 1919.          

Disponenten Karl Axel Engström, född 28 juli 1882, anställdes 1 april 1913.
(Annan uppgift gör gällande att nämnda Engström föddes 14 mars 1868 och titulerades bokhållare) Engström förestod Bergshamra Ångsåg AB.        

Fick sin ”krigsstämpel”, 1547 E, 430204.