Forskning

Norrtälje kommuns posthistoria

Det  kommande halvåret får jag tillfälle att jobba med något som tidigare bara varit en dröm – posthistoria från Norrtälje kommun. Tack Norrtälje FK. Arbetsförmedlingen i Norrtälje har den bestämda uppfattningen att en förståndig och historisk  välmotiverad ALU-sysselsättning är att dokumentera tidigare poststationer i kommunen. Till detta jobb ansågs jag vara lämpad. Med Er hjälp kan det här bli något alldeles extra.

Det finns, fanns , närmare 50 poststationer i kommunen. Målet är minst ett ortstämplat frimärke från varje station. Helst också en komplett förteckning, med frimärken som dokumentation, över de stämplar som varit i bruk på respektive station. Från varje poststation presenteras öppettider (klockslag), anställda, löner, eventuella förmåner och annat intressant. Gärna också lite udda kuriosa inslag.Samtliga poststationer dokumenteras med en autentisk bild från rätt tidsepok,. Vykort eller fotografi.

Utan er hjälp är jag hjälplös. Tillsammans jobbar vi fram något som vi med stolthet, sedan ska kunna blicka tillbaka på. Många av Er sitter inne med lassvis med kunskap över just det här. Skriv ner och berätta för mig. Vad har du för brev, vykort eller frimärken som passar in i denna dokumentation? När höstmörkret faller 1996 ska det lysas upp med en vacker utgåva, av Norrtälje FK, som i ord och bild visar vår kommuns postala historia. Hur starkt skenet blir – det avgör Du.
Sture Hollstrand

Postorter i Norrtälje kommun. Kartan framställd av Bertil Blomstrand.