Sättraby

Poststationen öppnades 1 juli 1899, stängdes 31 oktober 1962.

Flyttades till järnvägsstationen 1 april 1931.

Omsättningen vid poststationen var inte särskilt hög, men poststationen fanns kvar till och med oktober 1962, fyra år innan trafiken lades ner på den 42 km långa sträckan mellan Rimbo och Hallstavik

Järnvägsstationsföreståndare Gustaf Wallin, född 11 november 1850, var anställd 1 juli 1899. Wallin förflyttades till Rö med februari månads ingång 1913.
Årslön: 180 kronor, det för de minsta järnvägsstationernas schablonmässiga årsarvode.

Stationskarl Anders Fredrik Ekstedt, född 27 maj 1877, anställdes 1 mars 1913. Befattningen hade då varit vakant under en månad.

Föreståndaren för järnvägsstationen i Sättraby, Gustaf Linus Carlén, född 25 november 1875, anställdes 1 april 1931. Han avgick 30 november 1938.

Tore Mauritz Boström, född 5 februari 1893, anställdes 1 december 1938. Han slutade 1 mars 1944.

Johan Alvar Enström, född 31 augusti 1912, anställdes 5 mars 1944. Han slutade 28 februari 1954.

Karl Olof Gunnar Enetoft, född 19 juni 1929, anställdes 1 mars 1954. Han slutade 31 augusti 1957.

Tyra Maria Danielsson, född 6 juni 1920, anställdes 1 september 1957.

”Krigsstämpel”: 1547 B