Fejan

Poststationen hade följande öppettider. (Den var öppen endast under karantänstider).

1894-08-01 till 1894-15-12

1908-09-21 till 1908-12-31

1909-06-07 till 1909-12-14

1910-07-22 till 1910-12-12

1918-07-22 till 1918-12-31

Länsmästaren Axel Lundin var föreståndare vid öppningen 22 juli 1910.