Lohärad

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 30 september 1879.

Skollärare Lars Anton Åkerström var anställd 1 januari 1875. Årslön: 150 kronor.

När poststationerna stängdes i Lohärad och Malsta tog lantbrevbäraren Johan Alfred Lundberg över linjen Estuna-Malsta-Lohärad-Estuna. Han började gå 1 september 1879.

Lokal: Kyrkskolan i Lohärad. Flyttades till Nyckelby Handel. En affär som Åkerström drev. Skollärarlönen räckte inte till. Dessutom var Åkerström lantbrukare, drev ett rederi och hade bageri på gården i Nyckelby.

Innan Åkerström tillträdde 1875 hade Johan Jansson skött postutdelningen. Han kunde varken läsa eller skriva. Postlokalen var då belägen vid Malmen, cirka 2 km från Lohärads Kyrka.