Rådmansö

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 29 september 1973.

Lantbrukare A.F. Sahlin var anställd 1 januari 1875. Årslön: 125 kronor.
Tillsammans med skolläraren Gustaf Karlsson hade Sahlin också omvårdnanden av Rådmansö postväska i Angskär. Det arvoderades med 25 kronor om året.
31 mars 1880 begärdes Sahlin i konkurs. Ordnade upp sina affärer och återanställdes som poststationsföreståndare 1 september 1880.

Under rekonstruktionen av Sahlins affärer tjänstgjorde Hedvig Lovisa Amalia Wall som föreståndare på poststationen.

Skollärare Johan Fredrik Wallin, anställdes 4 juli 1881. Wallin slutade 30 september 1894.
Årslön: 200 kronor.

Postassistent Detlof Wulf, född 1 oktober 1868, anställdes 1 oktober 1894.
Årslön: 200 kronor.

Folkskollärare G.A.Törnqvist, född 24 februari 1859, anställdes 1 januari 1902.

Valborg Elionora Björkman, född Törnqvist, född 12 augusti 1886, anställdes 1 juli 1921. Valborg slutade 31 augusti 1946.

Judit Hilda Elisabet Jansson, född 2 september 1917, anställdes 1 september 1946. Judit slutade 30 april 1957.

Eva Margareta Halvordsen, född Eriksson, född 18 december 1904, anställdes 1 juli 1957. Eva slutade 1 april 1964.

Märy Karin Sundman, född 30 januari 1921, anställdes 1 juni 1964.

”Krigsstämpel”: 1546 Y