Riala

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 30 september 1968.

Skollärare Johan August Vougt, född 1 oktober 1826, anställdes 30 november 1874.
Årslön: 50 kronor. Höjdes första året till 100 kronor. Vougt avled 11 juli 1899.

Fröken Brita Ida Alice Vougt anställdes 12 juli 1899. Årslön: 150 kronor.

Folkskollärare Anton Brusén 1907 – 1918.

Fröken Emma Lovisa Njurling, född 6 februari 1870, anställdes 1 oktober 1918, slutade 30 september 1938

Signe Lilly Viktoria Hjelm, född Segerman, född 18 oktober 1910, anställdes 1 oktober 1938.

”Krigsstämpel”: 1313 N

Fröken Njurling hade poststationen i sitt hus, ”Lillgården”, Eneby, Riala. Hon tyckte det blev för mycket spring i huset, ville ha lite mer avskildhet. Så Emma lät bygga ”nya” poststationen på samma tomt, färdigt 1933.

Länsman C.A. Njurling i Fasterna, poststationsföreståndare i Tjäran, farbror? till Emma Njurling

Riala poststation 30 september 1950 . Sista turen för Olov Andersson, som varit Postförare på linjen Östanå-Riala 1/2 1938
– 30/9 1950. Till höger, Lantbrevbärare Robert Johansson, Löspostutdelare Lars Nilsson och Poststationsföreståndarinnan
Signe Segerman/Hjelm. Foto från Leif Erikssons samlingar.