Närtuna

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 31 mars 1941.

Kronolänsman Gustaf Theodor Brundin, var anställd som föreståndare vid öppningen 1 januari 1875. Årslön: 250 kronor.

Folkskollärare Anders Ohlsson, född 19 augusti 1858, anställdes 13 februari 1891.
Årslön: 120 kronor.

August Edvard Höglund, född 13 maj 1865, anställdes 17 augusti 1919