Utanbro (f Bergshamra)1875.

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 31 maj 1947.              
Benämndes Bergshamra till och med 31 augusti 1919.

Disponenten Karl Axel Engström, född 28 juli 1882, anställdes 1 april 1913.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1547 E, 430204.