Estuna

Poststationen öppnades 1 januari 1875 och stängdes 30 september 1961.

Skolläraren Karl August Wallin, född 1824, anställdes den 1 januari 1875. Årslön: 250 kronor.

R A Nyman anställdes 13 november 1883. Han slutade till årsskiftet.

Johan Alfred Lundberg anställdes 24 oktober 1884. Han avled 1890?

Änkefru Emilia Alfrida Almén blev nästa föreståndare. Hon anställdes den 1 november 1890? Årslön: 250 kronor.

Skolläraren John Emil Lundevall, född 30 augusti 1869, anställdes den 2 oktober 1896. Årslön 225 kronor.

Fjärdingsmannen Carl Gustaf Thim, född 28 september 1844, anställdes den 1 juli 1901. Tidigare tjnstgjorde Thim som föreståndare vid poststationen i Östanå åren 1875-78. Årslön: 200 kronor. 30 april 1917 höjdes ersättningn till 240 kronor.

Anslag till biträde utgick med 100 kr om året enligt Kungl. Generalpoststyrelsensn beslut den 11 januari 1912. Denna summa höjdes till 120 kronor om året från och med den 1 maj 1917.

Fjärdingsmans dotter, fröken Vera Linnea Thim, född 19 mars 1881, anställdes 1 januari 1924. Hon slutade 31 augusti 1944. Tidigare tjänstgjorde Vera som postbiträde i Estuna under två år.

Fröken Annie Birgitta (Britta) Carlson, född 20 november 1922 efterträdde Vera. Britta hade sedan 1938 varit postbiträde på poststationen i Estuna. Hon anställdes som poststationsföreståndare den 1 september 1944.

Lokalförhållanden: Ett rum, lucka, gemensamt förrum, 25 kvadratmeter. Belägen Eka västra 1:7.

Vera Thim ägde fastigheten där poststationen var inrymd. Den låg invid folkskolan i Flemingsberg. I samband med Veras avgång flyttades poststationen cirka 400 meter, från den nuvarande poststationen, omedelbart intill allmänna landsvägen. Busstationen 250 m från posten flyttades så avståndet blev 20 m.

Öppettider, vardagar: 09.00-12.00 och 13.00-14.00 vilket ändrades till 12.00-16.00. Sön- och helgdagar: 09.00-10.00, ändrades senare till 13.00-14.00.

Telefon! Estuna 6 (folkskollärare O Ljungqvist) 30 m från posten. Även posten till byns innevånare hade här i affären, Flemingsberg, sin utdelningsplats. 1905, här Estuna postanstalt tillkom, förmedlades posten i en västa till Svanberga. Posten där delades den första tiden ut i butiken. Därefter hade man postlådor utanför.

Postanstaltenstämpel 1546J