Björkö (s Arholma)

Poststationen öppnades den 1 januari 1875 och stängdes den 31 december 1875. Under detta år, 1875, fanns också Arholma som poststation, men benämndes Björkö. Återuppstod som ”egen” poststation den 1 april 1939. Stängdes den 31 augusti 1991.

De orter som tidigare haft sin post på Väddöbacka och nu, 1 april 1939, flyttades över till Björkö postområde var: Skenninge by, Marums by, Bleckunge och Kulla.

Knut Vilhelm Sjöblom, född 19 september 1843, var anställd när poststationen öppnades den 1 januari 1875. Årslön: 250 kr.

Föreståndare Svea Dagmar Linnéa Johansson, född den 16 januari 1912 anställdes 1 april 1939. Svea avgick med pension 1 mars 1964.

Fru Anna Elisabeth Hellsten, född 3 juli 1921, anställdes den 1 oktober 1965. Innan Hellsten fick sin fasta anställnng hade tjänsten upprätthållits med vikariat. Tel: 28 (1950)

Postanstaltenstämpel 1546, 1943-08-25