Angskär

Postationen öppnades 1 april 1884 och drogs in 31 maj 1914. Återuppstod den 1 juni 1919. Stängdes för gott den 31 januari 1953.

1884 låg posten vid Angskärs folkskola. Flyttades efter knappt ett år till poststationsföreståndaren Anders Janssons bostad som låg ½ fjärdingsväg bort. Anders Jansson anställdes 1 september 1885. Årslön: 150 kronor.

Folkskolläraren i Frötuna, Karl Johan Törnqvist, född 2 april 1847, anställdes 1 juli 1886. Årslön: 150 kr. Lönen höjdes sex år senare till 200 kronor per år. Personligt tillägg på 10 kronor. Törnqvist slutade, på egen begärande 30 juni 1891. Postverket kunde inte hitta någon ersättare, så Törnqvist återanställdes.

Vid nyöppningen 1 juni 1919 var folkskolläraren Erik Wallin, född 4 maj 11894 poststationsföreståndare. Han slutade efter två månader, den 31 juli 1919.

Ester Augusta Andersson, född 7 juni 1891, anställdes 1 november 1919.

Hemmansägaren Johan Bernhard Jansson, född 20 juli 1875, anställdes 1 oktober 1923. Han hade vikarierat som poststationsföreståndare 8 juni till 31 augusti 1921.

Folkskolläraren Erik Waldemar (Andersson) Askegård, född 4 maj 1894, anställdes 1 januari 1926. Han hade varit poststationsföreståndare i Angskär 1 november 1919 till 30 september 1922.

Fru Hilda Charlotta Holmström, född Levin den 15 oktober 1895, anställdes 1 mars 1933. Hon slutade 31 januari 1953, i samband med poststationens stängning.