Yxlan

Poststationen öppnades 1 januari 1936, stängdes 31 augusti 1993.

Albert Fredrik Pettersson, född 28 februari 1883, var anställd 1 januari 1936. 

Josef Fredrik Pettersson (tog namnet Svedjerud), född 21
september 1917, anställdes 1 juli 1939.

Krigsstämpel: 1547 H