Ovansundet

Poststationen öppnades 1 mars 1938, stängdes 30 september 1961.

Anna Brita Mattson, född 21 juli 1913, anställdes 1 mars 1938.

Hon hade tidigare arbetat som postombud i Ovansundet, från 1 oktober 1934 fram till och med 28 februari 1938. Brita slutade sin tjänst 30 november 1944.

Poststationsföreståndare blev då pastor Alvar Gustaf Engelbert Gustafsson, född 28 augusti 1919. Alvar anställdes 1 december 1944, slutade 31 maj 1959.

Alvar fortsatte sedan som poststationsföreståndare på Vätö.

Vikarie under tiden 10 januari 1959 – 31 maj 1959 var Anna Lisa Gustafsson, född Eriksson, 27 maj 1921. Hon blev fast anställd 1 juni 1959.

I samband med skiftet på poststaionsföreståndarposten flyttades postlokalen till handlande Eklöf i Ovansundet.

Lokal: Expeditionsrum och förrum, sammanlagd yta 22 kvadratmeter (1959)

Postboxar: 44 stycken, fyra stora och 40 små. (1951)

”Krigsstämpel”: 1546 V