Edebo

Poststationen öppnades 1 augusti 1862 och stängdes 30 april 1963. När järnvägen byggdes anlades en hållplats vid Edebo.

Kronofjärdingsmannen Johan Thuström, var anställd som poststationsföreståndare 1 augusti 1862. Johan, som var född 1811, behöll även sin befattning som kustuppsyningsman.

Genom Poststyrelsens beslut den 18 december 1875 fick han årsarvodet höjt från 200 kr till 300  kr, något som får ses som en bekräftelse på postatationens lönsamhet.

Folkskollärare Gustaf Jansson, född 11 november 1850, övertog 1 januati 1889 poststationen. Årsarvode: 400 kr.

Edvard Jansson, född 3 februari 1885, anställdes 1 januari 1928. Han slutade (avled) 9 mars 1935.

Kristina Lundberg, född Ericson den 5 oktober 1901, anställdes 1 april 1935. Hon slutade 31 december 1955.

Aila S. R. Eriksson vikarierade under tiden 1 januari till 5 april 1956.

Lisa Margareta Nyman, född Jansson den 30 december 1923, anställdes 1 maj 1956. Lisa var kvar till poststationens nedläggning 30 april 1963. Lisa anställdes sedan som lantbrevbärare på linjen Häverödal-Edebo. Den tur som ersattes poststationen i Edebo.

Postanstaltenstämpel 1546 G