Furusund

Postkontoret, inrättat enligt Kungl. Brev 27 mars 1858, utbyttes mot poststation 1871.

Postexpedition under tiden 1.6.1858-19.12.1871

Poststationen öppnades den 20 december 1871.

Under de första åren var postexpeditionen öppen endast sommartid.

Poststationen stängdes 1 oktober 1983

Tullinspektorn vid Furusund, Knut August Lagerheim1858-1862född 18 augusti 1789, blev postmästare 17 maj 1858. Han avled 29 september 1862.

Tullinspektör Hans Axel Peterséns,  född 23 mars 1807 i Göteborg, anställdes som postmästare 1862. Han avled 24 januari 1893.

Hjalmar August Wilhelm Sandström anställdes 1september 1887.  Årslön: 480 kronor.

William Strömberg, anställdes 7 juni 1895. Årslön: 480 kronor.

T.f. tullinspektören i Furusund Per Adolf Fredrik Freese, född 13 mars 1864 anställdes 1 februari 1908. Han slutade 30 juni 1910.

Tullinspektör Hugo Viktor Lidblom anställdes 1 juni 1912.

Ernst Erik Rystedt anställdes 16 november 1915.

Tullinspektören i Furusund, Hjalmar Wiberg, född 24 juni 1865, anställdes 11 november 1916.
Årslön: 660 kronor.

Förre tullmästaren Carl Otto Wallentin Pettersson, född 24 januari 1889, anställdes 1 oktober 1919.

Tullinspektör Karl Wilhelm Svensson, född 10 september 1873, anställdes 1 juli 1928.

Postbiträdet Märta Ingegerd Mattsson, född 4 november 1904, anställdes 1 september 1929.

Anna Elisabeth Eriksson, född Gisslesson, född 19 augusti 1903, anställdes 1 juli 1931. Hon slutade 31 oktober 1954.
Tjänstledig under tiden 1/10 1953-31/10 1954

Anna Britta Norstedt (född Eriksson), född 9 juni 1936, anställdes 1 november 1954. Britta var dotter till sin företrädare. Hon slutade 1 oktober 1983, samtidigt som poststationen lades ner.

Läge: 75 meter från ångbåtsbryggan.

Lokal: Ett rum med väntrum, lucka

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 L, 430119.

Furusund