Rånäs

Poststationen, belägen i järnvägsstationen, öppnades vid tågstarten 23 oktober 1884, stängdes 30 september 1970.

Efter poststationens indragning med oktober månads ingång 1970 fanns ett postombud som komplement till lantbrevbäringen under en övergångstid till och med februari 1973

Stationsinspektorn Per Fredrik Lundqvist, född 28 september 1856, var från oktober 1884 föreståndare.

Wilhelm Alfred Söderberg, född 6 december 1869, anställdes 1 januari 1914.Även han fick uppleva att järnvägs- och postgöromålen skildes åt.

Kontrollassistenten Einar August Klasson, född 13 juli 1878, anställdes 1 juli 1921.

Bengt Einar Klasson, född 8 mars 1924, anställdes 1 januari 1954. Han slutade 30 september 1966.

Greta Vitoria Samuelsson, född 20 februari 1907, anställdes 1 oktober 1966. Hon slutade när poststationen lades ned, 30 september 1970.

Poststationen skildes från järnvägsstationen 1 juli 1918.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 Z, 430119.