Erken

Vid tågstarten den 18 december 1898 öppnades också en poststation i Erkens järnvägsstation. 29 februari, skottårsdagen, 1952 stängdes poststationen. Efter indragningen av poststationen inrättades ett postombud i Erken med redovisningsskyldighet till poststationen i Sättraby. Detta avvecklades samtidigt med indragningen av Sättraby poststation den 31 oktober 1962.

Stationsmästare Erik Wilhelm Ljungh, född 26 maj 1860, var anställd 18 december 1898. Han var ansvarig både för post- och järnvägsgöromålen. Årslön: 180 kr. Han förflyttades sedan till Häfverösund, den 14 oktober 1915.

Stationskarlen Johan Viktor Nordin född 21 december 1881, svarade för postgöromålen från 15 oktober 1915. Nordin tjänstgjorde i avvaktan på utnämning av ny ordinarie innehavare.

Johan Arvid Björklund, född 22 augusti 1876, tillträdde som stationsföreståndare 1 oktober 1916.

Hållplatsvakten August Hellkvist, född 2 september 1856, anställdes den 1 april 1921.

Fru Gerda Maria Vilhelmina Spång, född 30 september 1888, anställdes den 15 oktober 1925. Hon var föreståndare för Erkens hållplats vid Stockholms-Roslagens järnväg. Gerda avgick med pension 31 oktober 1951.

Ines Linnéa Jansson, född 8 oktober 1916, anställdes den 1 november 1951. Hon var dotter till Gerda Spång, född Mattsson. Hon slutade 29 februari 1952, den dag då poststationen drogs in.

Lokalförhållande: ett rum och väntsal, lucka. Öppettider: 8.00-10.00, 3.00-4.00, 6.00-7.00. Sön- och helgdag: 8.00-10.00

Postanstaltenstämpel 15461