Häverödal (f Häverösund, s Hallstavik 2)

Poststationen öppnades 18 december 1898. Benämndes Häverösund (Häfverösund) till och med 14.5.1934. 30 augusti 1968 stängdes poststationen.(Gick upp i Hallstavik 2)

Kommunalnämndens ordförande i Häverö, Emil Andreas Lundin, född 26 april 1884, var anställd 1 maj 1924. Slutade 31 december 1943.

Carl Harald Lundin, född 6 oktober 1915, anställdes som föreståndare 1 januari 1944. Han slutade 31 oktober 1950.

Knut Hjalmar Strömberg, född 30 april 1911 anställdes 1 december 1950. Han slutade 31 januari 1954.

Erik Holger Lundberg, född 14 mars 1913, anställdes 1 februari 1954.

Lokal: Ett rum, disk och lucka, i postens fastighet.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 T, 421101.