Bergshamra (s Utanbro, fr 2002-12-04 Bergshamra)

Poststationen öppnades 1 januari 1875. Poststationen drogs in 31 augusti 1919. Återuppstod 1 maj 1934. Vid Bergshamra gästgivargård, på en halvmils avstånd från Länna by, var den ursprungliga poststationen belägen. Utanbro benämndes Bergshamra fram till 31 augusti 1919, blev sedan egen poststation.

Handlanden Eric Arvid Hedlund, född 1836, var föreståndare 1 januari 1875. Årslön: 225 kronor.

Lantbrukaren Frans Arvid Nyberg, född 11 juni 1870, påbörjade sin anställning 31 december 1896. Årslön: 240 kronor.

Nämndemannen Johan Edvard Lindstedt anställdes 22 september 1903. Årslön: 240 kronor.

Änkefru Hulda Elisabet Lindstedt, född 14 mars 1868, anställdes 9 juli 1909. Årslön: 240 kronor. Hon avled 1 december 1912.

Bokhållaren Karl Axel Engström, född 28 juli 1882 tog över. Han anställdes 1 april 1913. (Var tidigare bokhållare vid Bergshamra ångsåg).

Fröken Ellen Maria Olsson, född 26 mars 1871, anställdes 1 maj 1934. Hon hade tidigare varit biträde vid poststationen i Utanbro, under 16 år. Ellen slutade 31 december 1942.

Erik Bertil Adolf Haraldsson, född 19 november 1904, anställdes 1 januari 1963. Erik slutade 30 april 1968. Tjänsten var sedan vakant 1 maj till 30 september 1968.

Signe Lilly Viktoria Hjelm, född Segerman den 18 oktober 1910, anställdes 1 oktober 1968.

Kontraktsprosten Halvar Fallenius  i  Länna by begärde i ett brev till Poststyrelsen den 16 april 1884 att Bergshamra poststation skulle flyttas till Länna by. Köpmannen och poststationsföreståndaren, Erik Arvid Hedlund, kämpade emot och avslaget föranledde mycken skriftväxling. Denna ledde, efter åtskilliga remissomgångar, till att en lantbrevbärarlinje öppnades mellan Bergshamra och Länna Prästgård.

Postanstaltenstämpel 1546D