Blidö

Poststationen öppnades den 1 januari 1875 och stängdes den 30 maj 1984.

Inspektor E. W. G. Strömberg var Blidös förste poststationsföreståndare. Årslön: 100 kr.

Carl Erik Wijkander, född 1814, anställdes den 1 juli 1878. Årslön: 175 kr.

Fjärdingsman Karl Gustaf Konstantin Vickman, född 17 augusti 1878, började den 1 maj 1931. Han slutade den 30 september 1940.

Hans Axel Wickman, född 14 september 1919, anställdes den 1 oktober 1940.

Postanstaltenstämpel 1546 F, 1943-01-19