Hallstavik

Poststationen öppnades 1 november 1915. Blev 1 februari 1945 postexpedition.

Hallstavik  (se Hallstavik 1)                151101-680330

     ”   (fö Hallstavik 1)                      920302-

     ”   1 (f s Hallstavik)                     680401-920229

     ”   2 (f Häverödal)                       680401-910531

Föreståndaren för Svenska Handelsbankens avdelningskontor, disponent Gustaf Albert Berg, född 22 januari 1864, var anställd vid öppningsdagen. Han avled 13 oktober 1939.

Poststationsföreståndare Gösta Berg, född 2 februari 1918, anställdes som stationsmästare 14 oktober 1939.

Hans Löfkvist, född 1917, anställdes som postmästare 1964, gick i pension 1982

Lokal: ett rum, disk och lucka i poststationens fastighet. 300 meter från järnvägsstationen.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 P och 1589, 421101.

1898 års järnväg slutade i Häverösund. För den 3 km långa sträckan fram till Hallstavik beviljades koncession i januari 1915 och den 1 oktober 1915 öppnades den för persontrafik. En månad senare öppnades en poststation i Hallstavik.

Behovet ansågs motiverat särskilt genom att Holmens Bruk hade låtit uppföra ett pappersbruk, vilket stod färdigt för tillverkning på hösten 1915.

Detta satte fart på den tidigare lilla bondbyn och påverkade naturligtvis också posttrafiken. Poststationen höjdes till postexpedition den 1 februari 1945.

Den tidigare poststationsföreståndaren Gösta Berg blev chef med titeln stationsmästare, följd av bland andra Hans Löfkvist och efter senare decenniers omorganisationer Björn Lindgren.Sedan denne blivit postmästare i Östhammar, ansvarade postmästaren Åsa Larsson för service till de närmare 3 500 hushåll, inklusive dem i Skebobruk och Herräng, som har postadress Hallstavik.

Persontrafiken på den smalspåriga järnvägen upphörde 1966 och godstrafiken lades ner i april 1977.

Den 26 maj 1977 fick Hallstavik järnvägsförbindelse norrifrån genom att SJ låtit bygga en 16 km lång järnväg från Hargshamn för godstrafik.