Tjäran (s Fasterna)

Poststationen öppnades 1 januari 1875. Stängdes 31 december 1887.

Benämndes Fasterna till och med 31 januari 1881.

Kronolänsman Carl August Njurling, född 1826, var anställd 1januari 1875.