Spillersboda

Poststationen öppnades 1 juli 1911, stängdes 30 november 1967.

Änkefru Augusta Lindström, född 9 september 1864, anställdes 1 oktober 1919.

Augusta Mary  (Margareta) Fröberg, född 12 november 1904, anställdes 1 januari 1936. Hon slutade när poststationen lades ner, 30 november 1967.

Lokal (1920): Ett större rum i poststationsföreståndarens villa. En glasveranda utgjorde allmänhetens avdelning.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 Ö, 431102.