Rö (f Röö)

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 30 september 1970,

Till föreståndare för poststationen i Rö utsågs enligt ett av poststyrelsen den 30 november 1874 godkänt kontrakt skollärarinnan Linnéa Andersson.
Årsarvode: 200 kronor.

Komminister J A Hallin anställdes i februari 1878.

Enkefru Edla Sofia Eriksson, född 1838, anställdes 1883.

Skollärare Carl Sandqvist tog sedan över befattningen. Troligen var det han som fick uppleva rälsläggarnas arbete och även ta emot det brev som ”befriade” honom från uppdraget som poststationsföreståndare.

Vid den järnvägspoststation, som från tågstarten den 21 december 1885 blev poststationens hemvist, ansvarade från samma dag stationsmästare Theodor Nikolans Hammarström. Han var född 10 maj 1837. Årsarvode: 240 kronor.

Anders Hållén tillträdde i december 1898. Hållén fick sedan förflyttning till Knutby med 1913 års ingång.

Stationskarlen G L Carlén ansvarade för verksamheten under januari månad 1913.

Stationsföreståndare Gustaf Wahlin tillträdde 1 februari 1913. Han lämnade platsen 31 juli 1917.

Stationsföreståndare Thure Edvard Larsson tillträdde 1 augusti 1917.

Elin Sofia Österlund, f Sand, född 24 juni 1882, anställdes 1 februari 1919.

Alice Klara Viola Öhman, född 22 juni 1914, anställdes 1 maj 1949.

Aina Matilda Karlsson, född Åberg, född 3 februari 1923, anställdes 1 november 1951.

”Krigsstämpel”: 1313 S