Skebobruk (f Schebo Bruk)

Poststationen öppnades 18 december 1898.

Under 1970-talets rationaliseringsvåg organiserades poststationen som ett postställe, vilket genom ny terminologi kallades postkontor från 1986 års ingång.

Projekt ”Nät 92” fick till följd att postkontoret lämnades på entreprenad och blev så kallad post-i-butik. 

Järnvägsstationsföretståndare Carl Gösta Gille, född 2 maj 1873, antogs till föreståndare den 18 december 1898. Han fick begärt avsked 1 april 1912.

Årsarvode: 240 kronor. Detta höjdes från december 1902 till 360 kronor och genom följande års reglering till 480 kronor.

Järnvägsstationsföreståndare Ernst Wilhelm Gauffin, född 25 mars 1878, anställdes 1 januari 1916. Fram till dess hade befattningen uppehållits på vakans.

Folkskollärare Knut Elov Sandberg, född 2 februari 1883, anställdes 1 juli 1920. Knut avgick med pension 31 december 1953.

Fröken Karin Maria Hydfeldt, född 26 november 1912, anställdes 1 januari 1954 som föreståndare för lantpoststationen.
Utöver avtalsmässiga löneförmåner och lokalersättning fick hon 146 kronor i månaden för att ansvara för transporterna på  den 450 meter långa sträckan mellan tågen och poststationen.

Poststationen flyttade 28 november 1943 till ny lokal, belägen 450 meter från järnvägsstationen.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 Ä, 430119.