Finsta (f Skederid)

Poststationen öppnades 23 oktober 1884. Benämndes tidigare Skederid. 30 september 1970 stängdes poststationen, för att ersättas med lantbrevbäring i oktober 1970.

Järnvägen befriades från postgöromålen 1920.

Stationsinspektor Carl Louis Viktor Bleckert, född 29 juli 1826, anställdes i januari 1886. Årslön 240 kronor. Höjdes 1899 till 300 kronor. Föreståndare Carl Johan Olsson, född 10 februari 1870, anställdes 1 juni 1897. Olsson var järnvägsstationsföreståndare i Finsta. Märta Henrietta  Olsson, född 6 april 1905, anställdes 1 januari 1930. Hon hade tidigare arbetat vid poststationen i Finsta under fem år.

Förutom avtalsenlig lön fick hon en månadsersättning på 88 kronor för posttransporter på den 225 meter långa sträckan mellan tågen och poststationen. Hon slutade, med pension, 1 maj 1970.

Fram till postlokalens stängning den 30 september 1970, var platsen vakant.

Läge: I närheten av handelsaffär och mejeri, avstånd från järnvägsstationen 225 meter. Lokal: Ett rum och disk.

Öppettider: 08.00-10.00, 05.30-07.30, sön-och helgdagar: 09.00-10.00

Postanstaltenstämpel 1546 K, 1943-01-19.