Arholma (f Björkö, s Björkö Arholma)

Poststationen öppnades den 1 januari 1875. Benämndes Björkö fram till 31 december 1875. Återuppstod 1 oktober 1990.

Telegrafisten Knut Wilhelm Sjöblom, född 19 september 1843, var anställd vid öppnandet 1 januari 1875. Årslön: 250 kronor. Han avled 25 maj 1910.

Nämndemannen Charles Ludvig Althin, född 15 augusti 1865, anställdes 1 juli 1910. Årslön: 400 kronor. Anslag till postbiträde: 260 kr per år.

Edla Viktoria Jansson, född 19 juli 1882, anställdes 15 oktober 1922. Hon avled 15 december 1938.

Fru Anna Elfrida (Frida) Jansson, född Sjöblom den 1 februari 1905, anställdes 16 december 1938. Avgick med pension1 mars 1970. Tjänsten var sedan vakant.

Till Arholma hämtades posten vid Sterbsnäs. Lotsåldermannen Eriksson var en av de pålitligaste posthämtarna. Han måste ofta på ämbetets vägnar över till Poststationen. Det fanns också andra som varje postdag, ofta i storm och mörker, efter en lång arbetsdag stretade sig över Granströmmen för att höra efter brev. Det var anhöriga till sjömän, som inte hört av sig som det var väntat.

Den första som började med något så när ordnad postgång på Arholma var änkan Post-Anna. Hennes man hade omkommit under fiske. Änkan bodde i en liten stuga och till denna hörde en mindre åkerlapp, där hon odlade potatis. Med aldrig sviktande energi klarade hon fram familjen. Post-Anna hämtade till en början posten en eller ett par gånger i veckan. Avtalad ersättning förekom inte. Var och en lämnade den ersättning som han tyckte omständigheterna fodrade. Större delen blev i natura. En kanna mjölk, en fläskbit, ett lass ved av enklare beskaffenhet då och då. Till helgen kanske en femtioöring.

Handelsbod fanns på Arholma så Post-Anna hade ofta med varor från handlaren i Skeppsmyra. Det kunde bli ansenliga bördor. Tändstickor, fotogen, kaffe, jäst, snus och tobak utgjorde de vanligaste varorna. Efter några år bestämde Arholma bymän Post-Annas apanage till femtio kronor per år. Två gånger i veckan skulle då posten hämtas.

En sjöman, som ledsnat på sjön, övertog posthämtningen. Hans namn var Anders Valfrid Österberg, blev snabbt i folkmun Post-Ante. Han erhöll till en början det furstliga apanaget av femtio kronor per år. Posten hämtades två gånger i veckan, onsdagar och söndagar. Post-Ante fick se sig om efter extra inkomster för att överleva. Hjälpte bönderna på somrarna, högg famn på vintern. Ändå blevv det knappt. Så fick Post-Ante en idé. Han blev affärsman, brödhandlare. Sålde limpor, bullar och skorpor, vid de större helgerna även pepparkakor.

Postvägen fram och åter var åtta kilometer. Obanade vägar, isar som varken bröt eller bar, på eftervintern ofta drivis och ström så att Anders med båt och väska singlade långt ner i Söderfjärden innan han lyckades  stånga sig i land.

 

Postanstaltens stämpel 1546B, 1942-11-01  

Arholma

 

Poststationen öppnades den 15 juni 1935 och stängdes 2 augusti 1989. Öppettider: 10 juni till 10 augusti varje år. Föreståndaren Filip Arvid Sundblad, född 3 juni 1881, anställdes 15 juni   1935.

Folkskolläraren Hjalmar Oskar Bertil Solgren, född 21 januari 1904, anställdes 15 juni 1938. Han slutade 1952. Oskar hade 300 kronor i säsongsersättning.

Under de följande åren var följande personer föreståndare:

1955: Margareta Ahlström                           1976: Boel Algulin

1957: Inga Pettersson                                 1977: Lise-Lott Wärnström

1958: Barbro Nyberg                                  1978-79: Eva Andersson

1959-60: Helmie Hedberg                           1980: Anna Sjöblom

1961-64: Barbro Bergman                           1981: Åse-Lotte Pettersson

1965-66: Agneta Josefsson                         1982-83: Lena Lindholm

1967: Anna Lundin                                    1984: Britta Algulin

1968: Ulla Andersson                                 1985: Annika Holgersson

1969: Ola Leife                                         1986: Anneli Jansson

1970: Sten Portström                                 1987: Ann-Marie Eriksson

1971-72: Ing-Marie Algulin                         1988: Camilla Holgersson

1973: Lena Westin                                    1989: Marie Axelsson

1974-75: Per Claesson

Postanstaltenstämpel 1546 C