Singö

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 30 september 1967.

Skolläraren Johan Wilhelm Kjellin, född 1827, var anställd 1 januari 1875.
Årslön: 100 kronor.

Folkskollärare Frans Edvin Granlund anställdes 9 juli 1895. Årslön: 120 kr.

Folkskollärarinnan Helga Lydia Sofia Luttropp, född 29 januari 1873, anställdes 13 november 1896. Årslön: 120 kronor. 1 oktober 1900 höjdes lönen till 300 kronor.  

Handlande David Fredrik Lalér, född 7 februari 1850, anställdes 10 december 1904.

Handlande Erik Joel Andersson, född 25 oktober 1889, anställdes 1 juli 1926. Joel slutade 31 mars 1955.

Selma Antoinetta Wilson, född Andersson, född 9 september 1918, anställdes 1 augusti 1957. Selma slutade 30 april 1965.

Lokal: Söderby, i närheten av kyrkan. Tel: Singö 5.

”Krigsstämpel”: 1546 Å