Häverö (f Häfverö)

Poststationen öppnas 1 januari 1875, stängdes 31 augusti 1968.

Organisten Per Erik Dahlin, född 26 maj 1833, var anställd 1 januari 1875. Årslön: 200 kronor.

 Kusken Karl Gustaf Hagelbäck, född 26 augusti 1874, anställdes 5 april 1904.

Årslön: 600 kronor.

Hagelbäcks tjänstgöringstid var 1912 enligt egen uppgift: 06.15-17.00 varje dag, däribland utöver.

Karin Ingegärd Nilsson, född Holmström, född  22 juni 1910. Ingegärd anställdes 1 december 1938. Hon slutade 28 februari 1951.

Bertha Eugenia Lundbäck, född Malm, född 10 februari 1912, anställdes 1 mars 1951. Slutade, med pension, 1 april 1968.

Läge: Solhem, vid stora grusvägen.

Poststationen flyttade 1 november 1943. Blev då belägen cirka 100 meter från omnibusslinjen Hallstavik-Hargshamn.

Lokal: Ett rum, lucka

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 S, 421101.