Grovsta (f Grofsta, s Penningby)

Poststation öppnades 1 juli 1901, stängdes 14 maj 1939. Poststationen ”förvandlades” då till Penningby.

Folkskolläraren i Grofsta, Johan Viktor Lodenius, född  9 februari 1856 anställdes 1 juli 1901. Han slutade 30 juni 1911. Årslön: 120 kronor.

Handlaren i Penningby, Anders Viktor Mattsson, född 14 maj 1865, anställdes 1 juli 1911.

Nils Mattsson, född 23 augusti 1906, anställdes 1 augusti 1931.