Väddöbacka

Poststationen öppnades 1 juli 1911, stängdes 30 oktober 1981.

Handelsidkare Margareta Albertina Samuelsson, född 20 augusti 1868, var anställd 1 juli 1911.

Handelsbiträdet Edith Josefina Karlsson, född 12 september 1891, anställdes 1 december 1915.

Styrman Karl Axel Karlsson, född 6 mars 1888, anställdes l maj 1919.

Elna Birgitta Reinholdina Carlsson, född Ahlman, född 16 juli 1883, anställdes l mars 1925. Hon slutade 26 februari 1936.

Elsa Kristina Kjellström, född 28 juli 1897 anställdes 1 juli 1936. Kristina avgick med pension 31 augusti 1960

Emy Violet Jansson, född 13 oktober 1918, anställdes l juni 1961. Hon vikarierade 29.11.1960-31.5.1961.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1547 F/ 430119.