Ununge

Den förenade post- och järnvägsstationen öppnades 18 december 1898.
Posttrafiken blev efter hand mindre och med juli månads utgång 1963 drogs poststationen in.
Tågtrafiken fortsatte ytterligare drygt tre år.

Stationsföreståndare Theodor Nikolaus Hammarström, född 10 maj 1837, var anställd den 18 december 1898.
Årsarvode: 180 kronor, för bestyret med posten, vilket efter framställning 1902 höjdes till 240 kronor och efter 1903 års allmänna reglering sattes till 360 kronor.

Järnvägsstationsföreståndare Carl Viktorinus Sporre, född 25 februari 1869, anställdes i februari 1907.
Årsarvode: 420 kronor och 1914 års allmänna reglering gav denne ett biträdesanslag på 240 kronor.

Folkskollärare Per Gissleson, född 22 juni 1867, anställdes 1 juli 1918. Han avled 31 augusti 1926.

Änkan Agnes Emilia Gissleson, född 8 februari 1881, anställdes 1 oktober 1926. Hon slutade 28 februari 1944.

August Edgar Tensjö, född 18 augusti 1899, anställdes 1 mars 1944. Han slutade 30 september 1948.

Sven Tore Zetterström, född 12 augusti 1912, anställdes 1 oktober 1948. Han slutade 30 november 1954.

Trafikbiträdet Olof Esbjörn Olsson, född 23 december 1918, anställdes 1 oktober 1954. Han slutade 30 november 1958.

Förste trafikbiträdet Sune Roland Gunnar Ahlén, född 22 februari 1929, anställdes 1 december 1958.

Läge: Unungeberga 1:1

”Krigsstämpel”: 1547 D