Senaste nytt

30. Nov, 2021

Klubbmöte

Välkommen till årets näst sista klubbmöte den 30 november. På programmet står: "Danska nummerstämplar" (Arne Forssén)

Riala poststation 30 september 1950 . Sista turen för Olov Andersson, som varit Postförare på linjen Östanå-Riala 1/2 1938
- 30/9 1950. Till höger, Lantbrevbärare Robert Johansson, Löspostutdelare Lars Nilsson och Poststationsföreståndaren Signe Segerman/Hjelm. Foto från Leif Erikssons samlingar.