Norrtälje Frimärksklubb?

Norrtälje Frimärksklubb är en ideell förening som bildades 1955 för att främja frimärkssamlandet.

Vi har för närvarande nära 30 medlemmar, som är intresserade av förutom frimärken även av vykort och hembygdshistoria med postal anknytning.

Föreningen gick med i Sveriges Filatelistförbund 1969.

Vad gör föreningen för sina medlemmar?

Vi har möten i Folkets Hus Galles Gränd 5, högra ingången, en trappa ner. Vi utnyttjar den mellan kl 18.00 och 21.00, varannan tisdag under september-april/maj med undantag för jul/nyårshelgen.

På mötena pratar vi om våra gemensamma intressen och visar delar ur våra samlingar och har med bytesmaterial.

Läs mer…»

Forskning

Norrtälje kommuns posthistoria

Det  kommande halvåret får jag tillfälle att jobba med något som tidigare bara varit en dröm – posthistoria från Norrtälje kommun. Tack Norrtälje FK. Arbetsförmedlingen i Norrtälje har den bestämda uppfattningen att en förståndig och historisk  välmotiverad ALU-sysselsättning är att dokumentera tidigare poststationer i kommunen. Till detta jobb ansågs jag vara lämpad. Med Er hjälp kan det här bli något alldeles extra.

Läs mer…»

När järnvägen kom till Roslagen

Till Postmästaren i Norrtelje

Sedan Kongl. Generalpoststyrelsen beslutat att poststationen skall samtidigt med upplåtande för allmän trafik af jernvägslinien Rimbo-Häfverösund, öppnas vid en hvar af de å nämnda jernvägslinie belägna trafikstationerna Erken, Ununge, Schebo bruk och Häfverösund inom Stockholms län hvilka poststationer äro afsedda att lyda under postkontoret i Norrtelje…

Läs mer…»

Lantbrevbärare Post-Bernhard Eriksson, Roslagsbro. I full mundering på
sin 60-årsdag 1934. Bernhard Eriksson levererade post i Roslagsbro åren 1908-1942.