Senaste nytt

18. Jan, 2022

ÄNDRAD MÖTESLOKAL

Klubben har blivit utestängd från klubblokalen Vegagatan 15, med hänvisning till pandemin. För att kunna genomföra vårens program har vi sökt alternativ och hittat en (temporär?) lösning i ett samarbete med ABF. Vårens möten kommer nu att avhållas i lokal på Folkets Hus – samma som vi hyrde en gång under hösten. Adressen till denna klubblokal är Galles Gränd 5, högra ingången, en trappa ner. Vi utnyttjar den mellan kl 18.00 och 21.00.

Vykort på Postkontoret Ytterskär.
Poststationen öppnades 1 oktober 1943, stängdes 31 oktober 1957.

Poststationen indragen viss del av året, i regel under tiden 1 oktober - 31 mars.