Nyheter

 

 

Mötesbilder

2024-02-06 Intresserade åhörare får tips om att samla Häften.

2024-02-06 Bert Myde håller ett anförande om att samla Häften, särskilt Automathäften. Många bra tips.

2024-02-06 Intresserade åhörare. Glädjande många, 17 stycken.

2024-02-06 Auktionsobjekten studeras noggrant. Bara några få osålda.

2023-11-14 Liten auktion

2023-11-14 Bert Myde håller föredrag om ”Svenska fiskerullar”

2023-11-14 Intresserade mötesdeltagare

2024-01-23 Stefan Tärnström berättar om sitt samlarområde-förstadagsbrev

2024-01-23 Claes Forshill svingade auktionsklubban och budgivningen var tidvis livlig!