Gräddö

Poststationen öppnades 1 januari 1911.

Handlande i Gräddö Nils Anton Bäckström, född 2 juni 1871 anställdes 1 januari 1911.

Nils Erik Anders Bäckström, född 2 februari 1911, anställdes 1 maj 1941.

Han ersatte N. A. Bäckström. Innan tillträdandet hade han biträtt fadern under tolv år. Slutade som föreståndare 30 september 1963.

Dagmar Gustafsdotter Ankar, född 9 september 1917, anställdes 1 oktober 1963 som föreståndare.

Lokal: Ett rum med disk (Handelsbod).

Läge:30 meter från Gräddö ångbåtsbrygga

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 O, 421101.

Lantbrevbäraren å linjen Gräddö-Fejan, Gustaf Reinhold Jansson, Gräddö.

Med anledning av Eder ansökan att i samband med lantbrevbäring få medtaga resande och fraktgods i roddbåt får jag meddela, att  något hinder därför ej föreligger för så vitt postverkets intressen ej trädas för nära eller intrång sker i dess monopolrätt. Skulle frågan bli om dyligt tillstånd vid användandet av motorbåt, äger ni att för mig uppvisa av vederbörlig myndighet utfärdat trafiktillstånd.

Postmästaren i Norrtälje

9 november 1942