Vettershaga

Poststationen öppnades 1 juni 1947, stängdes 30 september 1968.

Fru Märta Ingeborg Sundström, född Johansson, född 28 maj 1904, var anställd 1 juni 1947.
Märta slutade 30 september 1968.