Söderbykarl

Poststationen öppnades 1 januari 1875, stängdes 31 augusti 1973.

Skollärare Claes Olof Robert Fager, född 1842, var anställd 1 januari 1875.
Årslön: 150 kronor.

Änkefru Carolina Jager anställdes 12 juni 1885.
Årslön: 150 kr.

Handlande C.A. Pettersson anställdes 1 januari 1886, slutade 30 juni 1887.

Folkskollärarinnan Amalia Sofia Jansson anställdes 1 juli 1887.  Årslön: 150 kronor.

Lovisa Dorotea Fager anställdes 1 januari 1888.

Lantbrukare Karl Bouteng i Sebende anställd tills vidare. (Under Fagers sjukdom)

Gustaf Lovén, född 30 juli 1856, anställdes 1 juni 1888.

Enligt brev 25 september 1888: Skeppsbyggmästare C.O.Brolin poststationsföreståndare. Han slutade 30 juni 1890

Handlanden C.O.Sjöberg anställd 1 juli 1890. Slutade 1 mars 1891.

Arrendator Lars Ludvig Fransson, född 15 maj 1857, anställdes 1 april 1891.
Årslön: 250 kronor

Det var tre sökande till jobbet i Söderbykarl. En begärde 300 kronor om året, och försvann direkt. De båda andra nöjde sig med 250 kr om året. Så här motiverades Franssons anställning:
”Bemälde Fransson såsom boende å den centralaste platsen vid Söderbykarls kyrka ansågs till befattningen lämpligaste”

Sara Kristina Ölander, född Fransson, född 2 september 1895, anställdes 1 december 1931. Sara slutade 30 september 1950.

Gunhild Kristina Matilda Larsson, född Ölander, född 2 november 1918, anställdes 1 oktober 1950. Gunhild slutade 1 juni 1962.

Gudrun Ingeborg Höglund, född 7 maj 1933, anställdes 1 december 1961.

Bengt Josef Hemström, född 19 mars 1914, anställdes 1 juli 1962. Vikarierade 6.6.62-30.6.62.

”Krigsstämpel”: 1547 C

Poststationen var placerad i Norrby, flyttades sedan till Sebende 1886-1888. Där återfanns i tur och ordning handlande C.A. Pettersson, fruarna Sofia Jansson och Lovisa Fager (skollärare Fagers hustru) samt bonden C Bouteng som föreståndare.

1 oktober 1888 flyttades postanstalten till Norrby, hos båtbyggare C. Brolin.

1 juli 1890 till klockaregården, hos C.O Sjöberg.

1 april 1891 till prästgårdens flygelbyggnad där arrendatorn L.L. Fransson blev poststationsföreståndare.

Även efter sin flyttning till Bergshyttan  i Norrby fortsatte han med arbetet, tills han 1934 överlät det på sin dotter, fru Sara Ölander. Sedan blev fru Ölanders dotter, fru Gunhild Larsson, poststationsföreståndare.

Fram till sekelskiftet kom och gick posten endast två gånger i veckan. Antalet turer ökade sedan undan för undan till varje vardag. 1930-50 kom posten även sön- och helgdagar.

1914-15 och från 20-talet till mitten av 30-talet fördes posten till och från Norrtälje med bil. På 1930-talet tog bussarna över uppgiften

Till Råda-byarna har posten under 1900-talet burits ut av en av postverket  avlönad postiljon, vilken från 1920-talet använt cykel.

Från slutet av 40-talet sattes en postbil in, som körde posten till Råda varje söckendag.

Denna postbil körde (1953) även till Stabby och till Marjum-byarna, Sebende, Galltorp, Brölunda.

Södra delen av socknen begagnade sig av Estuna postanstalt. Sonö by använde Ununge och betjänades av ett av postverket avlönat cykelbud.