Herräng

Poststationen öppnades 1 juli 1911.

Bokhållaren vid Herrängs gruvfaktiebolag, Bror Johansson Norwald, född 11 juli 1883, var anställd 1 juli 1911.

Årslön: 300 kronor. Lönen höjdes 21 juni 1915 till 420 kronor. 

21 april 1914 kom ett anslag på 240 kr om året till ett biträde.

Bokhållaren vid Herrängs Gruv AB, Artur Robert Berg, född 29 januari 1896, anställdes 1 mars 1921. Han slutade 30 september 1952.

Förrådsbokhållare Harry Robert Berg, född 26 februari 1927, anställdes 1 oktober 1952.

Maj-Lis Evy Marianne Pettersson, född 29 januari 1929, anställdes 17 januari 1957.

Lokal: Ett rum, lucka.

Till en början fick Herrängs Gruv AB, på egen risk, hämta postväskan vid Häverösund och även bekosta skötseln av postväskan. 1904 kostade det 18 kronor per år.

Vid 1920-talets början hade man fått väg till Hallstavik. Då fick Bolaget, via hästskjuts, hämta och avlämna post där.

Det kostade Bolaget nio kronor per dag, mer pengar än vad  ersättningen uppgick till från postdistriktet. Efter en del skriverier var Bolaget tvingade att åta sig postkörningen för en ersättning av 5,50 kronor per dag. Alltså, rena förlusten.

Postlokalerna i Herräng

1911-34  Villa 18

1934-56  Artur Bergs bostad

1956-64  Haga bageri

1964-    f d Janssons affär

Fick sin ”krigsstämpel”, 1546 R, 421101.