Ytterskär

Poststationen Öppnades 1 oktober 1943, stängdes 31 oktober 1957. 

Poststationen indragen viss del av året, i regel under tiden 1 oktober – 31 mars.

Betty Hildegard Almroth, född Lindström, född 21 december 1897, var anställd 1 oktober 1943. Hildegard slutade 5 november 1945. 

Poststationsföreståndare Lily Sofia Brusewitz, född 14 december 1900, anställdes 6 november 1945. Hon slutade 16 oktober 1953. 

Öppettiden, till en början, fyra timmar om dagen.

Fick sin ”krigsstämpel”, 1547 K, 431002.

Enär pst:n i Ytterskär skall indragas fr. o. m. den 1 januari 1957 anhålles att den av nämnda pst använda journalnummerstämpeln 4689-H snarast efter utgången av innevarande oktobermånad benäget måtte införskaffas av pk och makuleras.

                                                                                      Eric Svenn